2021-10-17 19:00:25

Erasmus plus projekt - Call of Poseidon

 Učenici 7. b i 8. a razreda sa svojim razrednicama Ivanom Jurica i Hamidom Šarić, odradili su sve pripremne aktivnosti zadane projektom "Call of Poseidon"

Video o važnosti mora i rijeka za život svih stanovnika na zemlji snimali  su na plaži Banj i u Nacionalnom parku Krka želeći svojim vršnjacima na Siciliji pokazati najljepše znamenitosti našega grada. 

Drugi dio zadatka vezan je za čišćenje plaža, a to je vesela trojka odradila na šibenskoj šetnici. Imali su i previše posla pa su zaključili da će morati pozvati sve kolege iz svojih razreda kako bi jedna od plaža na šetnici zaista bila čista. Iduću akciju odradit će u proljeće da plaža zablista prije nove sezone kupanja.


Osnovna škola Meterize